I. Játékszabályzat

1. Általános információ

A Henkel Central Eastern Europe GmbH (Schwarzkopf Professional Üzletág), Erdbergstraße 29, 1030 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Henkel”) és a 79 Blue Elephants GmbH Médiaügynökség, Längenfeldgasse 27B, 1120 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Ügynökség”, együttesen “Szervezők”) 2019. szeptember 1. és 2020. január 31. között „OSIS Made to Create” néven Fodrászversenyt rendez (továbbiakban „Verseny”).

2. A Versenyben való részvétel feltételei

A Versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki legalább három (3) éve professzionális fodrászként dolgozik, valamely foglalkoztatási viszony keretében állandó jelleggel Magyarországon (továbbiakban: „Versenyző”).
A Versenyzők kizárólag egyénileg készíthetik el pályamunkáikat, a csapatmunka nem megengedett. A Versenyzőknek nem kell saját szalonnal rendelkezniük, de amennyiben alkalmazottként dolgoznak a szalonban, kötelesek igazolni a szalon hozzájárulását a versenyben való részvételükhöz.
Nincs megkötés az egy szalonból induló fodrászok számát illetően. Nevezési díj nincs, azonban minden Versenyzőnek vásárolnia kell egy (1) darab OSiS+ kezdőcsomagot a Henkeltől és a vásárlást igazolnia kell a számla feltöltésével.
A Versenyből ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai és munkavállalói. A Versenyben való részvétel csak a megadott feltételek szerint lehetséges. A Versenyben való részvétellel a Versenyzők elfogadják a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek

3. A nyertesek meghatározása

A Henkel versenyt rendez a közép-kelet-európai régió 11 országából (Fehéroroszország, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Moldova, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna) származó fodrászok számára. A Versenyzőknek a fényképeket kell feltölteniük a Verseny weboldalára.
A feltöltött fényképeket egy zsűri értékeli. A Henkel országonként kettő (2) zsűritagot választ. A zsűri összesen huszonkettő (22) tagból áll. Minden zsűritag a saját országában közismert fodrász vagy stylist. A zsűritagok listája a Verseny kezdete előtt megtekinthető lesz a Verseny honlapján. A fényképek értékelésekor a zsűri számára ismeretlen marad a kép készítőjének személyazonossága. A választott zsűritagok nem értékelik a saját országukból származó Versenyzők fényképeit.

4. A Verseny menete

A Versenyzőknek vásárolniuk kell 1 (egy) darab a Szervező által forgalmazott OSiS+ kezdőcsomagot, regisztrálniuk kell a Verseny internetes oldalán, majd egy modellen készíteniük kell egy hajstílust az OSiS+ termékek használatával (továbbiakban „Pályázat”). A modell frizurájáról három (3) fényképet kell készíteni különböző nézőpontból, majd a fényképeket feltölteni a három kategória valamelyikébe. A fényképekkel együtt fel kell tölteni egy (1) darab „előtte-fényképet”, mely a hajstílus elkészítése előtt készült. A fényképek lehetnek fekete-fehérek, színesek vagy e kettő keveréke.
Kategóriánként csak egy pályázat nyújtható be, ugyanakkor a Versenyző több kategóriában is indulhat, de kategóriánként más modellek és különböző hajstílusok szükségesek.
Három (3) kategóriában lehet képeket feltölteni: „Hajfestés”, „Női” és „Avantgárd”.
Az „Avantgárd” kategóriába feltöltött képeken kívül minden más fényképnek hétköznapi, hordható és az aktuális trendeknek megfelelő hajstílust kell ábrázolnia. Hivatásos fotográfus és sminkes közreműködése engedélyezett. A fényképeken nem feltétlenül csak a fej és a vállak szerepelhetnek, viszont a fókuszban a hajnak kell lennie, különös tekintettel a megvilágításra és a testtartásra. A fényképeknek az aktuális divat szerinti, hordható hajstílusokat kell bemutatniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt.
Az „Avantgárd” kategória fényképeinek progresszív hajstílusokat kell ábrázolniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt. Póthaj, műhaj használata megengedett. A fényképeken kizárólag egy és ugyanaz a modell szerepelhet. Az „Avantgárd” kategória „művészi” kategóriaként értelmezendő.
A fényképeknek minimum tíz (10) megapixeles felbontással és 300 dpi képpontsűrűséggel kell rendelkezniük, míg a maximális fájlméret 5 megabyte lehet. Digitális képszerkesztő program használata nem engedélyezett és a Versenyből való kizárással jár. A fotón nem tűnhet fel másik vállalkozás neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól, és a kép központjában a hajviseletnek kell lennie.
A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Versenyből való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat fotókat a honlapról. Valamely fotó eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
A Verseny internetes oldala: www.osismadetocreate.com. A Versenyben való részvételhez meg kell adni az oldal által kért adatokat, el kell fogadni a Játékszabályzatban és Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltakat, valamint fel kell tölteni a szabályoknak megfelelő fényképeket 2019. január 31-ig.

5. Nyeremények

A zsűri országonként mindhárom kategóriában egy (1) nyertest választ, azaz országonként összesen három (3) nyertest. Az országok nyertesei továbbjutnak a régiós döntőbe. Az utazás, szállás és a teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) költségeit a Szervező átvállalja a nyertesektől. A régiós döntő tervezett időpontja és helyszíne: 2020. október, London.
Amennyiben a nyertes bármilyen okból nem tud részt venni az eseményen, mással nem képviseltetheti magát és kártérítésre nem jogosult. A régiós döntő nyerteseit nemzetközi zsűri fogja kiválasztani, kategóriánként egy főt, akik egy serleget és ingyenes részvételt nyernek a Schwarzkopf ASK Education egyik nemzetközi képzésére.

6. Felelősség és jogok átruházása

A Versenyző biztosítja a fotók per-, teher-, és igénymentességét és köteles mentesíteni a Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényeket – beleértve a szerzői jogi igényeket is, amelyek származnak a jelen pont rendelkezéseinek részvevőjétől való megsértéséből.
Versenyző a fentieken felül, hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött pályázatot a Szervező díjmentesen felhasználhassa a promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Versennyel kapcsolatos kommunikáció során.
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályt.
Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétel, ill. az érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele közben a Versenyzőt érte minden kárért.

7. Részvételi feltételek megsértése

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Versenyből kizárja.
Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Versenyző vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Versenyzőt és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Versenyből, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Versenyző kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

8. Verseny megszüntetése

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Versenyt bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse, különösen abban az esetben, ha a Verseny tisztességes menete bármely okból nem biztosítható. Amennyiben a Verseny megszüntetése valamely Versenyző felróható magatartására vezethető vissza, Szervező kárigényét vele szemben érvényesítheti.

9. Szabályzat megváltoztatása

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsa és alkalmazza a módosított részvételi feltételeket, ha ez szükséges a verseny szakszerű lebonyolításához.

10. Vegyes rendelkezések

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható. Jelen Részvételi feltételekre, valamint a Versenyzők és a Henkel közötti jogviszonyra teljes mértékben az osztrák jog irányadó. Amennyiben a Részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a Részvételi feltételek egészének érvényességét. A Henkel előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja a Részvételi feltételeket.
Bármilyen, a versennyel kapcsolatos kérdéssel az alábbi kontaktszemélyekhez fordulhat:
A helyei versennyel kapcsolatban: balazs.szogihenkel.com
A regionális versennyel kapcsolatban: johann.steyrer@henkel.com e-mail címre.
Játékszabályzat

1. Általános információ

A Henkel Central Eastern Europe GmbH (Schwarzkopf Professional Üzletág), Erdbergstraße 29, 1030 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Henkel”) és a 79 Blue Elephants GmbH Médiaügynökség, Längenfeldgasse 27B, 1120 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Ügynökség”, együttesen “Szervezők”) 2019. szeptember 1. és 2020. január 31. között „OSIS Made to Create” néven Fodrászversenyt rendez (továbbiakban „Verseny”).

2. A Versenyben való részvétel feltételei

A Versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki legalább három (3) éve professzionális fodrászként dolgozik, valamely foglalkoztatási viszony keretében állandó jelleggel Magyarországon (továbbiakban: „Versenyző”).
A Versenyzők kizárólag egyénileg készíthetik el pályamunkáikat, a csapatmunka nem megengedett. A Versenyzőknek nem kell saját szalonnal rendelkezniük, de amennyiben alkalmazottként dolgoznak a szalonban, kötelesek igazolni a szalon hozzájárulását a versenyben való részvételükhöz.
Nincs megkötés az egy szalonból induló fodrászok számát illetően. Nevezési díj nincs, azonban minden Versenyzőnek vásárolnia kell egy (1) darab OSiS+ kezdőcsomagot a Henkeltől és a vásárlást igazolnia kell a számla feltöltésével.
A Versenyből ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai és munkavállalói. A Versenyben való részvétel csak a megadott feltételek szerint lehetséges. A Versenyben való részvétellel a Versenyzők elfogadják a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek

3. A nyertesek meghatározása

A Henkel versenyt rendez a közép-kelet-európai régió 11 országából (Fehéroroszország, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Moldova, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna) származó fodrászok számára. A Versenyzőknek a fényképeket kell feltölteniük a Verseny weboldalára.
A feltöltött fényképeket egy zsűri értékeli. A Henkel országonként kettő (2) zsűritagot választ. A zsűri összesen huszonkettő (22) tagból áll. Minden zsűritag a saját országában közismert fodrász vagy stylist. A zsűritagok listája a Verseny kezdete előtt megtekinthető lesz a Verseny honlapján. A fényképek értékelésekor a zsűri számára ismeretlen marad a kép készítőjének személyazonossága. A választott zsűritagok nem értékelik a saját országukból származó Versenyzők fényképeit.

4. A Verseny menete

A Versenyzőknek vásárolniuk kell 1 (egy) darab a Szervező által forgalmazott OSiS+ kezdőcsomagot, regisztrálniuk kell a Verseny internetes oldalán, majd egy modellen készíteniük kell egy hajstílust az OSiS+ termékek használatával (továbbiakban „Pályázat”). A modell frizurájáról három (3) fényképet kell készíteni különböző nézőpontból, majd a fényképeket feltölteni a három kategória valamelyikébe. A fényképekkel együtt fel kell tölteni egy (1) darab „előtte-fényképet”, mely a hajstílus elkészítése előtt készült. A fényképek lehetnek fekete-fehérek, színesek vagy e kettő keveréke.
Kategóriánként csak egy pályázat nyújtható be, ugyanakkor a Versenyző több kategóriában is indulhat, de kategóriánként más modellek és különböző hajstílusok szükségesek.
Három (3) kategóriában lehet képeket feltölteni: „Hajfestés”, „Női” és „Avantgárd”.
Az „Avantgárd” kategóriába feltöltött képeken kívül minden más fényképnek hétköznapi, hordható és az aktuális trendeknek megfelelő hajstílust kell ábrázolnia. Hivatásos fotográfus és sminkes közreműködése engedélyezett. A fényképeken nem feltétlenül csak a fej és a vállak szerepelhetnek, viszont a fókuszban a hajnak kell lennie, különös tekintettel a megvilágításra és a testtartásra. A fényképeknek az aktuális divat szerinti, hordható hajstílusokat kell bemutatniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt.
Az „Avantgárd” kategória fényképeinek progresszív hajstílusokat kell ábrázolniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt. Póthaj, műhaj használata megengedett. A fényképeken kizárólag egy és ugyanaz a modell szerepelhet. Az „Avantgárd” kategória „művészi” kategóriaként értelmezendő.
A fényképeknek minimum tíz (10) megapixeles felbontással és 300 dpi képpontsűrűséggel kell rendelkezniük, míg a maximális fájlméret 5 megabyte lehet. Digitális képszerkesztő program használata nem engedélyezett és a Versenyből való kizárással jár. A fotón nem tűnhet fel másik vállalkozás neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól, és a kép központjában a hajviseletnek kell lennie.
A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Versenyből való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat fotókat a honlapról. Valamely fotó eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
A Verseny internetes oldala: www.osismadetocreate.com. A Versenyben való részvételhez meg kell adni az oldal által kért adatokat, el kell fogadni a Játékszabályzatban és Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltakat, valamint fel kell tölteni a szabályoknak megfelelő fényképeket 2019. január 31-ig.

5. Nyeremények

A zsűri országonként mindhárom kategóriában egy (1) nyertest választ, azaz országonként összesen három (3) nyertest. Az országok nyertesei továbbjutnak a régiós döntőbe. Az utazás, szállás és a teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) költségeit a Szervező átvállalja a nyertesektől. A régiós döntő tervezett időpontja és helyszíne: 2020. október, London.
Amennyiben a nyertes bármilyen okból nem tud részt venni az eseményen, mással nem képviseltetheti magát és kártérítésre nem jogosult. A régiós döntő nyerteseit nemzetközi zsűri fogja kiválasztani, kategóriánként egy főt, akik egy serleget és ingyenes részvételt nyernek a Schwarzkopf ASK Education egyik nemzetközi képzésére.

6. Felelősség és jogok átruházása

A Versenyző biztosítja a fotók per-, teher-, és igénymentességét és köteles mentesíteni a Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényeket – beleértve a szerzői jogi igényeket is, amelyek származnak a jelen pont rendelkezéseinek részvevőjétől való megsértéséből.
Versenyző a fentieken felül, hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött pályázatot a Szervező díjmentesen felhasználhassa a promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Versennyel kapcsolatos kommunikáció során.
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályt.
Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétel, ill. az érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele közben a Versenyzőt érte minden kárért.

7. Részvételi feltételek megsértése

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Versenyből kizárja.
Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Versenyző vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Versenyzőt és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Versenyből, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Versenyző kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

8. Verseny megszüntetése

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Versenyt bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse, különösen abban az esetben, ha a Verseny tisztességes menete bármely okból nem biztosítható. Amennyiben a Verseny megszüntetése valamely Versenyző felróható magatartására vezethető vissza, Szervező kárigényét vele szemben érvényesítheti.

9. Szabályzat megváltoztatása

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsa és alkalmazza a módosított részvételi feltételeket, ha ez szükséges a verseny szakszerű lebonyolításához.

10. Vegyes rendelkezések

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható. Jelen Részvételi feltételekre, valamint a Versenyzők és a Henkel közötti jogviszonyra teljes mértékben az osztrák jog irányadó. Amennyiben a Részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a Részvételi feltételek egészének érvényességét. A Henkel előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja a Részvételi feltételeket.
Bármilyen, a versennyel kapcsolatos kérdéssel az alábbi kontaktszemélyekhez fordulhat:
A helyei versennyel kapcsolatban: balazs.szogihenkel.com
A regionális versennyel kapcsolatban: johann.steyrer@henkel.com e-mail címre.