I. Játékszabályzat

1. Általános információ

A Henkel Central Eastern Europe GmbH (Schwarzkopf Professional Üzletág), Erdbergstraße 29, 1030 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Henkel”) és a 79 Blue Elephants GmbH Médiaügynökség, Längenfeldgasse 27B, 1120 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Ügynökség”, együttesen “Szervezők”) 2021. február 1. és 2021. augusztus. 29. között „OSIS Made to Create” néven Fodrászversenyt rendez (továbbiakban „Verseny”).

2. A Versenyben való részvétel feltételei

A Versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki legalább három (3) éve professzionális fodrászként dolgozik, valamely foglalkoztatási viszony keretében állandó jelleggel Magyarországon (továbbiakban: „Versenyző”).
A Versenyzők kizárólag egyénileg készíthetik el pályamunkáikat, a csapatmunka nem megengedett. A Versenyzőknek nem kell saját szalonnal rendelkezniük, de amennyiben alkalmazottként dolgoznak a szalonban, kötelesek igazolni a szalon hozzájárulását a versenyben való részvételükhöz.
Nincs megkötés az egy szalonból induló fodrászok számát illetően. Nevezési díj nincs, azonban minden Versenyzőnek vásárolnia kell egy (1) darab OSiS kezdőcsomagot a Henkeltől és a vásárlást igazolnia kell a számla feltöltésével.
A Versenyből ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai és munkavállalói. A Versenyben való részvétel csak a megadott feltételek szerint lehetséges. A Versenyben való részvétellel a Versenyzők elfogadják a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek

3. A nyertesek meghatározása

A Henkel versenyt rendez a közép-kelet-európai régió országaiból származó fodrászok számára. A Versenyzőknek a fényképeket kell feltölteniük a Verseny weboldalára.
A feltöltött fényképeket egy zsűri értékeli. A Henkel országonként kettő (2) zsűritagot választ. Minden zsűritag a saját országában közismert fodrász vagy stylist. A zsűritagok listája a Verseny kezdete előtt megtekinthető lesz a Verseny honlapján. A fényképek értékelésekor a zsűri számára ismeretlen marad a kép készítőjének személyazonossága. A választott zsűritagok nem értékelik a saját országukból származó Versenyzők fényképeit.

4. A Verseny menete

A Versenyzőknek vásárolniuk kell 1 (egy) darab a Szervező által forgalmazott OSiS kezdőcsomagot, regisztrálniuk kell a Verseny internetes oldalán, majd egy modellen készíteniük kell egy hajstílust az OSiS termékek használatával (továbbiakban „Pályázat”). A modell frizurájáról három (3) fényképet kell készíteni különböző nézőpontból, majd a fényképeket feltölteni a három kategória valamelyikébe. A fényképekkel együtt fel kell tölteni egy (1) darab „előtte-fényképet”, mely a hajstílus elkészítése előtt készült. A fényképek lehetnek fekete-fehérek, színesek vagy e kettő keveréke.
Kategóriánként csak egy pályázat nyújtható be, ugyanakkor a Versenyző több kategóriában is indulhat, de kategóriánként más modellek és különböző hajstílusok szükségesek.
Három (3) kategóriában lehet képeket feltölteni: „Color”, „Női” és „Avantgárd”.
Az „Avantgárd” kategóriába feltöltött képeken kívül minden más fényképnek hétköznapi, hordható és az aktuális trendeknek megfelelő hajstílust kell ábrázolnia. Hivatásos fotográfus és sminkes közreműködése engedélyezett. A fényképeken nem feltétlenül csak a fej és a vállak szerepelhetnek, viszont a fókuszban a hajnak kell lennie, különös tekintettel a megvilágításra és a testtartásra. A fényképeknek az aktuális divat szerinti, hordható hajstílusokat kell bemutatniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt.
Az „Avantgárd” kategória fényképeinek progresszív hajstílusokat kell ábrázolniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt. Póthaj, műhaj használata megengedett. A fényképeken kizárólag egy és ugyanaz a modell szerepelhet. Az „Avantgárd” kategória „művészi” kategóriaként értelmezendő.
A fényképeknek minimum tíz (10) megapixeles felbontással és 300 dpi pontsűrűséggel kell rendelkezniük, míg a maximális fájlméret 5 megabyte lehet. Digitális képszerkesztő program használata nem engedélyezett és a Versenyből való kizárással jár. A fotón nem tűnhet fel másik vállalkozás neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól.
A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Versenyből való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat fotókat a honlapról. Valamely fotó eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
A Verseny internetes oldala: www.osismadetocreate.com. A Versenyben való részvételhez meg kell adni az oldal által kért adatokat, el kell fogadni a Játékszabályzatban és Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltakat, valamint fel kell tölteni a szabályoknak megfelelő fényképeket 2021. augusztus 29.

5. Nyeremények

A zsűri országonként mindhárom kategóriában egy (1) nyertest választ, azaz országonként összesen három (3) nyertest. Az országok nyertesei továbbjutnak a regionális döntőbe. Az utazás, szállás és a teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) költségeit a Szervező átvállalja a nyertesektől. A regionális döntő tervezett időpontja: 2022 májusa. Amennyiben a nyertes bármilyen okból nem tud részt venni az eseményen, mással nem képviseltetheti magát és kártérítésre nem jogosult. A regionális döntő nyerteseit nemzetközi zsűri fogja kiválasztani, kategóriánként egy főt, akik egy serleget és ingyenes részvételt nyernek egy nemzetközi képzésére.

6. Felelősség és jogok átruházása

A Versenyző biztosítja a fotók per-, teher-, és igénymentességét és köteles mentesíteni a Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényeket – beleértve a szerzői jogi igényeket is, amelyek származnak a jelen pont rendelkezéseinek részvevőjétől való megsértéséből.
Versenyző a fentieken felül, hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött pályázatot a Szervező díjmentesen felhasználhassa a promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Versennyel kapcsolatos kommunikáció során.
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályt.
Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétel, ill. az érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele közben a Versenyzőt érte minden kárért.

7. Részvételi feltételek megsértése

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Versenyből kizárja.
Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Versenyző vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Versenyzőt és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Versenyből, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Versenyző kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

8. Verseny megszüntetése

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Versenyt bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse, különösen abban az esetben, ha a Verseny tisztességes menete bármely okból nem biztosítható. Amennyiben a Verseny megszüntetése valamely Versenyző felróható magatartására vezethető vissza, Szervező kárigényét vele szemben érvényesítheti.

9. Szabályzat megváltoztatása

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsa és alkalmazza a módosított részvételi feltételeket, ha ez szükséges a verseny szakszerű lebonyolításához.

10. Vegyes rendelkezések

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható. Jelen Részvételi feltételekre, valamint a Versenyzők és a Henkel közötti jogviszonyra teljes mértékben az osztrák jog irányadó. Amennyiben a Részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a Részvételi feltételek egészének érvényességét. A Henkel előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja a Részvételi feltételeket.
Bármilyen, a versennyel kapcsolatos kérdéssel az alábbi kontaktszemélyekhez fordulhat:
A helyi versennyel kapcsolatban: nikolett.tertak@henkel.com
A regionális versennyel kapcsolatban: johann.steyrer@henkel.com e-mail címre.


II. A VERSENYEN való részvétellel
kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

A VERSENYEN való részvételhez és a díj elnyeréséhez a RÉSZTVEVŐ(K)NEK a következő személyes adataikat kell megadniuk: név, e-mail-cím, telefonszám, ország, résztvevő fényképek és szöveg.
Henkel Central Eastern Europe GmbH, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien or dataprotection_austria@henkel.com (továbbiakban: HENKEL) a RÉSZTVEVŐ(K) által megadott adatokat a következő célokra használja fel:

 • díj odaítélése,
 • VERSENY lebonyolítása és a
 • RÉSZTVEVŐK következő versenyre való meghívása;

HENKEL nem továbbítja a RÉSZTVEVŐ személyes adatait harmadik fél részére, a Fenti célok elérése érdekében azonban külső partnereket (adatfeldogozó(ka)t) vehet igénybe.
A RÉSZTVEVŐ nevét, e-mail-címét, telefonszámát, országát, fényképeit és a RÉSZTVEVŐ által megadott szöveget HENKEL továbbítja az általa megbízott ÜGYNÖKSÉGnek, aki a HENKEL nevében és érdekében ellenőrzi és feltölti a kapcsolattartási adatokat.
A RÉSZTVEVŐ személyes adatainak feldolgozása és felhasználása a VERSENY lebonyolításához és a nyeremény átadásához szükséges, mely HENKEL jogos érdeke. Szintén HENKEL jogos érdeke alapján a RÉSZTVEVŐk adatait felhasználjuk arra is, hogy a RÉSZTVEVŐket a következő versenyre meghívjuk.
A személyes adatokat kizárólag a fenti célokra használjuk fel. Az adatokat HENKEL a VERSENY lezárásától számított 12 (tizenkettő) hónapig őrzi meg, kivéve, ha valamely jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt határoz meg illetve, ha az adatok szükségesek, valamely jogi követelés érvényesítéséhez vagy egyéb jogos érdek indokolja a személyes adatok további tárolását.
HENKEL adatfeldolgozásával kapcsolatos további információ az Adatvédelmi tájékoztatóban található.
RÉSZTVEVŐ bármikor hozzáférést kérhet adataihoz. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, a RÉSZTVEVŐ az alább felsorolt jogokkal is élhet:

 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog

A RÉSZTVEVŐ tiltakozáshoz való joga
Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ilyen esetekben, illetve ha a RÉSZTVEVŐNEK bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Central Eastern Europe GmbH, Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien vagy e-mail: dataprotection_austria@henkel.com.
I. Játékszabályzat

1. Általános információ

A Henkel Central Eastern Europe GmbH (Schwarzkopf Professional Üzletág), Erdbergstraße 29, 1030 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Henkel”) és a 79 Blue Elephants GmbH Médiaügynökség, Längenfeldgasse 27B, 1120 Bécs, Ausztria (továbbiakban: “Ügynökség”, együttesen “Szervezők”) 2021. február 1. és 2021. augusztus. 29. között „OSIS Made to Create” néven Fodrászversenyt rendez (továbbiakban „Verseny”).

2. A Versenyben való részvétel feltételei

A Versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki legalább három (3) éve professzionális fodrászként dolgozik, valamely foglalkoztatási viszony keretében állandó jelleggel Magyarországon (továbbiakban: „Versenyző”).
A Versenyzők kizárólag egyénileg készíthetik el pályamunkáikat, a csapatmunka nem megengedett. A Versenyzőknek nem kell saját szalonnal rendelkezniük, de amennyiben alkalmazottként dolgoznak a szalonban, kötelesek igazolni a szalon hozzájárulását a versenyben való részvételükhöz.
Nincs megkötés az egy szalonból induló fodrászok számát illetően. Nevezési díj nincs, azonban minden Versenyzőnek vásárolnia kell egy (1) darab OSiS kezdőcsomagot a Henkeltől és a vásárlást igazolnia kell a számla feltöltésével.
A Versenyből ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai és munkavállalói. A Versenyben való részvétel csak a megadott feltételek szerint lehetséges. A Versenyben való részvétellel a Versenyzők elfogadják a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek

3. A nyertesek meghatározása

A Henkel versenyt rendez a közép-kelet-európai régió országaiból származó fodrászok számára. A Versenyzőknek a fényképeket kell feltölteniük a Verseny weboldalára.
A feltöltött fényképeket egy zsűri értékeli. A Henkel országonként kettő (2) zsűritagot választ. Minden zsűritag a saját országában közismert fodrász vagy stylist. A zsűritagok listája a Verseny kezdete előtt megtekinthető lesz a Verseny honlapján. A fényképek értékelésekor a zsűri számára ismeretlen marad a kép készítőjének személyazonossága. A választott zsűritagok nem értékelik a saját országukból származó Versenyzők fényképeit.

4. A Verseny menete

A Versenyzőknek vásárolniuk kell 1 (egy) darab a Szervező által forgalmazott OSiS kezdőcsomagot, regisztrálniuk kell a Verseny internetes oldalán, majd egy modellen készíteniük kell egy hajstílust az OSiS termékek használatával (továbbiakban „Pályázat”). A modell frizurájáról három (3) fényképet kell készíteni különböző nézőpontból, majd a fényképeket feltölteni a három kategória valamelyikébe. A fényképekkel együtt fel kell tölteni egy (1) darab „előtte-fényképet”, mely a hajstílus elkészítése előtt készült. A fényképek lehetnek fekete-fehérek, színesek vagy e kettő keveréke.
Kategóriánként csak egy pályázat nyújtható be, ugyanakkor a Versenyző több kategóriában is indulhat, de kategóriánként más modellek és különböző hajstílusok szükségesek.
Három (3) kategóriában lehet képeket feltölteni: „Color”, „Női” és „Avantgárd”.
Az „Avantgárd” kategóriába feltöltött képeken kívül minden más fényképnek hétköznapi, hordható és az aktuális trendeknek megfelelő hajstílust kell ábrázolnia. Hivatásos fotográfus és sminkes közreműködése engedélyezett. A fényképeken nem feltétlenül csak a fej és a vállak szerepelhetnek, viszont a fókuszban a hajnak kell lennie, különös tekintettel a megvilágításra és a testtartásra. A fényképeknek az aktuális divat szerinti, hordható hajstílusokat kell bemutatniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt.
Az „Avantgárd” kategória fényképeinek progresszív hajstílusokat kell ábrázolniuk, kihangsúlyozva a trendirányzatot és az innovációt. Póthaj, műhaj használata megengedett. A fényképeken kizárólag egy és ugyanaz a modell szerepelhet. Az „Avantgárd” kategória „művészi” kategóriaként értelmezendő.
A fényképeknek minimum tíz (10) megapixeles felbontással és 300 dpi pontsűrűséggel kell rendelkezniük, míg a maximális fájlméret 5 megabyte lehet. Digitális képszerkesztő program használata nem engedélyezett és a Versenyből való kizárással jár. A fotón nem tűnhet fel másik vállalkozás neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól.
A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Versenyből való kizárását Szervező bírálja el. Szervező fenntartja a jogot a fényképek felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és ennek megfelelően bármikor el is távolíthat fotókat a honlapról. Valamely fotó eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
A Verseny internetes oldala: www.osismadetocreate.com. A Versenyben való részvételhez meg kell adni az oldal által kért adatokat, el kell fogadni a Játékszabályzatban és Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltakat, valamint fel kell tölteni a szabályoknak megfelelő fényképeket 2021. augusztus 29.

5. Nyeremények

A zsűri országonként mindhárom kategóriában egy (1) nyertest választ, azaz országonként összesen három (3) nyertest. Az országok nyertesei továbbjutnak a regionális döntőbe. Az utazás, szállás és a teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) költségeit a Szervező átvállalja a nyertesektől. A regionális döntő tervezett időpontja: 2022 májusa. Amennyiben a nyertes bármilyen okból nem tud részt venni az eseményen, mással nem képviseltetheti magát és kártérítésre nem jogosult. A regionális döntő nyerteseit nemzetközi zsűri fogja kiválasztani, kategóriánként egy főt, akik egy serleget és ingyenes részvételt nyernek egy nemzetközi képzésére.

6. Felelősség és jogok átruházása

A Versenyző biztosítja a fotók per-, teher-, és igénymentességét és köteles mentesíteni a Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényeket – beleértve a szerzői jogi igényeket is, amelyek származnak a jelen pont rendelkezéseinek részvevőjétől való megsértéséből.
Versenyző a fentieken felül, hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött pályázatot a Szervező díjmentesen felhasználhassa a promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Versennyel kapcsolatos kommunikáció során.
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályt.
Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétel, ill. az érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele közben a Versenyzőt érte minden kárért.

7. Részvételi feltételek megsértése

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Versenyből kizárja.
Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Versenyző vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Versenyzőt és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Versenyből, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Versenyző kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

8. Verseny megszüntetése

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Versenyt bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse, különösen abban az esetben, ha a Verseny tisztességes menete bármely okból nem biztosítható. Amennyiben a Verseny megszüntetése valamely Versenyző felróható magatartására vezethető vissza, Szervező kárigényét vele szemben érvényesítheti.

9. Szabályzat megváltoztatása

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsa és alkalmazza a módosított részvételi feltételeket, ha ez szükséges a verseny szakszerű lebonyolításához.

10. Vegyes rendelkezések

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható. Jelen Részvételi feltételekre, valamint a Versenyzők és a Henkel közötti jogviszonyra teljes mértékben az osztrák jog irányadó. Amennyiben a Részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a Részvételi feltételek egészének érvényességét. A Henkel előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja a Részvételi feltételeket.
Bármilyen, a versennyel kapcsolatos kérdéssel az alábbi kontaktszemélyekhez fordulhat:
A helyi versennyel kapcsolatban: nikolett.tertak@henkel.com
A regionális versennyel kapcsolatban: johann.steyrer@henkel.com e-mail címre.


II. A VERSENYEN való részvétellel
kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

A VERSENYEN való részvételhez és a díj elnyeréséhez a RÉSZTVEVŐ(K)NEK a következő személyes adataikat kell megadniuk: név, e-mail-cím, telefonszám, ország, résztvevő fényképek és szöveg.
Henkel Central Eastern Europe GmbH, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien or dataprotection_austria@henkel.com (továbbiakban: HENKEL) a RÉSZTVEVŐ(K) által megadott adatokat a következő célokra használja fel:

 • díj odaítélése,
 • VERSENY lebonyolítása és a
 • RÉSZTVEVŐK következő versenyre való meghívása;

HENKEL nem továbbítja a RÉSZTVEVŐ személyes adatait harmadik fél részére, a Fenti célok elérése érdekében azonban külső partnereket (adatfeldogozó(ka)t) vehet igénybe.
A RÉSZTVEVŐ nevét, e-mail-címét, telefonszámát, országát, fényképeit és a RÉSZTVEVŐ által megadott szöveget HENKEL továbbítja az általa megbízott ÜGYNÖKSÉGnek, aki a HENKEL nevében és érdekében ellenőrzi és feltölti a kapcsolattartási adatokat.
A RÉSZTVEVŐ személyes adatainak feldolgozása és felhasználása a VERSENY lebonyolításához és a nyeremény átadásához szükséges, mely HENKEL jogos érdeke. Szintén HENKEL jogos érdeke alapján a RÉSZTVEVŐk adatait felhasználjuk arra is, hogy a RÉSZTVEVŐket a következő versenyre meghívjuk.
A személyes adatokat kizárólag a fenti célokra használjuk fel. Az adatokat HENKEL a VERSENY lezárásától számított 12 (tizenkettő) hónapig őrzi meg, kivéve, ha valamely jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt határoz meg illetve, ha az adatok szükségesek, valamely jogi követelés érvényesítéséhez vagy egyéb jogos érdek indokolja a személyes adatok további tárolását.
HENKEL adatfeldolgozásával kapcsolatos további információ az Adatvédelmi tájékoztatóban található.
RÉSZTVEVŐ bármikor hozzáférést kérhet adataihoz. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, a RÉSZTVEVŐ az alább felsorolt jogokkal is élhet:

 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog

A RÉSZTVEVŐ tiltakozáshoz való joga
Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ilyen esetekben, illetve ha a RÉSZTVEVŐNEK bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Central Eastern Europe GmbH, Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien vagy e-mail: dataprotection_austria@henkel.com.