I. Uvjeti i odredbe

1. Općenito

U razdoblju od 1. veljače 2021. do 29. kolovoza 2021. godine, Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (divizija Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Beč, Austrija (u nastavku teksta “HENKEL”) zajedno s agencijom 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Beč, Austrija (u nastavku teksta “AGENCIJA”, zajedno s Henkelom “ORGANIZATORI) organiziraju “OSIS Made to Create natjecanje” (u nastavku teksta “NATJECANJE”).

2. Pravo sudjelovanja

Sudionici moraju biti fizičke osobe, punoljetne prema lokalnom zakonu, koje rade u Hrvatskoj kao profesionalni frizeri najmanje tri (3) godine (u nastavku teksta “SUDIONICI”).
SUDIONIK je jedna osoba, timski rad nije dozvoljen. SUDIONICI ne trebaju biti vlasnici salona. U slučaju da su zaposlenici nekog salona, moraju potvrditi da imaju pristanak vlasnika salona u vezi sudjelovanja u NATJECANJU. Svaki SUDIONIK može sudjelovati samo u svoje ime. Da bi sudjelovali u NATJECANJU, svi dostavljeni osobni podaci moraju biti valjani i istiniti.
Ne postoji ograničenje broja prijava frizera po salonu. Sudjelovanje je besplatno; svaki SUDIONIK mora dokazati da je kupio Henkelovu OSIS akciju tako da uz prijavu priloži račun.
Zaposlenici i suradnici ORGANIZATORA su isključeni iz sudjelovanja u NATJECANJU. Sudjelovanje u NATJECANJU je moguće samo pod navedenim uvjetima. Sudjelovanjem u NATJECANJU, SUDIONICI pristaju na navedene Uvjete i odredbe.

3. Određivanje pobjednika

HENKEL će provesti natjecanje između SUDIONIKA iz zemalja Centralne i istočne Europe. SUDIONICI će postavljati fotografije frizura na web mjesto NATJECANJA.
Prijavljene fotografije će ocjenjivati stručni žiri. HENKEL će odabrati dva (2) člana žirija po državi. To će biti dobro poznati frizeri/stilisti u navedenim zemljama. Njihova će imena biti objavljena prije nego NATJECANJE počne. Kod ocjenjivanja fotografija, članovi žirija neće znati imena SUDIONIKA i neće moći glasovati za sudionike vlastite zemlje.

4. Tijek natjecanja

SUDIONICI moraju kupiti OSIS akciju, registrirati se na web stranici NATJECANJA i kreirati frizuru na modelu koristeći OSIS proizvode. Moraju se prijaviti tri (3) fotografije modela iz različitih kutova I prijaviti se za jednu od tri kategorija. Zajedno s tim fotografijama mora se prijaviti i jedna (1) “prije slika” modela. Fotografije mogu biti crno-bijele, u boji ili kombinacija jednog i drugog.
Za sudjelovanje u različitim kategorijama, potrebno je koristiti različite modele i frizure. Postoje tri (3) kategorije: “Boja”, “Žene” i “Avangarda”.
Sve prijavljene fotografije, osim “Avangarde”, moraju biti komercijalne, nosive i reflektirati trenutne trendove. Smije se koristiti pomoć profesionalnih fotografa i vizažista. Fotografije ne trebaju pokazivati glavu i ramena, ali fokus mora biti na kosi, osobito što se tiče poze i osvjetljenja. Fotografije trebaju demonstrirati trendi i komercijalne stilove s naglaskom na trendove i inovacije.

Fotografije za kategoriju “Avangarda” trebaju demonstrirati progresivne frizure, a naglasak mora biti na trendovima I inovacijama. Prijave u kategoriji “Avangarda” smiju sadržavati umetke za kreiranje frizura. Avangardna kategorija se podrazumijeva kao umjetnička kategorija.

Rezolucija fotografija mora biti minimalno deset (10) megapiskela, 300dpi, a veličina datoteke maksimalno 5 megabajta. Uređivanje fotografija u photoshopu nije dozvoljeno i kao posljedicu će imati diskvalifikaciju. Objavljene fotografije moraju biti anonimne (bez otkrivanja frizera, salona I slično) u fokusu mora biti model.

Poštivanje gore navedenih zahtjeva je odgovornost sudionika. Stoga fotografije koje nisu u skladu s pravilima neće biti dio natjecanja. HENKEL nije dužan upozoriti sudionike o nepravilnostima prije diskvalifikacije.
Stranica natjecanja je www.osismadetocreate.com; kako bi se ostvarilo pravo na sudjelovanje, trebaju se popuniti svi podaci na naslovnoj stranici, prihvatiti Uvjeti i odredbe i Izjava o suglasnosti i objaviti fotografije kako je i opisano do 29. kolovoza 2021.

5. Nagrade

Budući da u svakoj državi postoje tri (3) kategorije, postojat će maksimalno tri (3) pobjednika po državi. Lokalni pobjednici će biti pozvani na regionalno natjecanje na trošak HENKELA ili distributera.

Regionalno natjecanje se planira za svibanj 2022. Ako lokalni pobjednik nije slobodan u to vrijeme, njega/nju neće zamijeniti netko drugi. On/ona neće dobiti financijsku naknadu zbog nemogućnosti sudjelovanja.
Na regionalnom natjecanju finalne (regionalne) pobjednike, od svih lokalnih pobjednika, bira internacionalan žiri. Pobjednici će osvojiti trofej i internacionalan trening.

6. Odgovornost i prijenos prava

Sudjelovanjem i objavljivanjem fotografija (dalje u tekstu “PRIJAVA”), sudionici potvrđuju da su inicijatori PRIJAVE, da imaju sva prava za objavljivanjem PRIJAVE i da PRIJAVA ne sadrži nikakva prava treće osobe kao I da ne krši prava trećih strana. SUDIONICI mogu biti odgovorni, ako njihova PRIJAVA krši zakone koji se odnose na prava trećih osoba.
Ako su osobe, osim SUDIONIKA, uključene u pripremu i razvijanje PRIJAVE, SUDIONICI moraju imati njihov pristanak za prijavu i moguće povlastice koje mogu rezultirati PRIJAVOM. Isto vrijedi i za slučaj da je trećoj strani odobreno pravo na podnesenu PRIJAVU.
Ako se osobe mogu prepoznati na prijavljenim fotografijama, SUDIONICI moraju imati njihovu dozvolu za prijavu i objavu prije same prijave.
SUDIONIK osigurava HENKELU ekskluzivnost, prenosivost (povezanim tvrtkama i/ili lokalnim distributerima HENKEL-a), pod-licenciranje, pravo bez naknade, neograničeno vremenom i lokacijom za korištenje, iskorištavanje i reproduciranje fotografija na svim medijima (npr. društveni, online I printani mediji) u svrhu oglašavanja.
SUDIONIK na to pristaje objavljivanjem fotografija.

HENKEL ne prihvaća odgovornost za prijave izgubljene tehničkom greškom. Dokaz o ulasku nije automatski dokaz o primitku. Dodjelom nagrade, HENKEL je oslobođen svih daljnjih obveza.

HENKEL je odgovoran samo za štetu koja je nastala u vezi s novim NATJECANJEM, bilo da je nastala namjerno ili grubom nepažnjom.

HENKEL ne odgovara za štetu nastalu greškama, kašnjenjima ili prekidima u prijenosu, greškama u tehničkim objektima i servisu, netočnim sadržajem, gubitkom ili brisanjem podataka, virusima ili bilo čim drugim što može nastati u sudjelovanju u natjecanju.
Ne postoji odgovornost za pojedince isključene u skladu sa stavkom 8.

7. Povreda uvjeta sudjelovanja

HENKEL zadržava pravo isključivanja SUDIONIKA iz NATJECANJA u slučaju povrede Uvjeta i odredbi ili namjernog ili nenamjernog pogrešnog predstavljanja.
SUDIONICI koji koriste nedozvoljene alate ili na neki drugi način steknu prednosti manipulacijom će također biti isključeni.
SUDIONIK je svjestan da HENKEL neće tolerirati sadržaj koji nije povezan s NATJECANJEM i da će uvredljiv sadržaj, koji krši pravila pristojnosti, biti trenutno izbrisan. To uključuje sadržaj koji je nepristojan, pornografski, prijeteći, potične nasilje, diskriminaciju, rasizam, koji je uvredljiv, ponižavajući, oglašavajući, obmanjujući ili protuzakonit, kao i sadržaj koji krši prava trećih strana (uključujući autorska i osobna prava).

8. Prestanak

HENKEL zadržava pravo otkazivanja ili prekidanja NATJECANJA u bilo kojem trenutku bez najave. Ovo se odnosi osobito, ali ne isključivo, za slučajeve u kojima zbog tehničkih razloga – na primjer zbog infekcije sustava virusom, manipulacije pogreškama hardware-a ili software-a ili iz legalnih razloga – zbog kojih je otežano ili nemoguće provođenje natjecanja. U tom slučaju, SUDIONICI neće imati pravo na nikakva potraživanja od HENKEL-a. Otkazivanje uzrokovano SUDIONICIMA daje pravo HENKEL-u da potražuje naknadu.

9. Promjene

HENKEL zadržava pravo promjene ili nadopune ovih Uvjeta i odredbi u bilo koje vrijeme bez obrazloženja, sve dokle je to potrebno u interesu jednostavne i sigurne provedbe natjecanja, sprečavanja zlouporabe ili iz drugih razloga.

10. Razno

Novčana isplata nagrada nije moguća. Ovi Uvjeti i odredbe i cijeli pravni odnos između SUDIONIKA i HENKELA su pod nadležnošću austrijskih zakona. Ukoliko bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi postane nevažeća, takva nevaljanost neće utjecati na ukupnu valjanost ovih Uvjeta i odredbi. HENKEL može bilo kad promijeniti ove Uvjete i odredbe bez posebne obavijesti.
Za sva pitanja u vezi NATJECANJA, možete kontaktirati:
Za lokalno NATJECANJE: anamaria.a.relja@henkel.com
Za regionalno NATJECANJE: johann.steyrer@henkel.com


II. Ugovor o zaštiti podataka
za sudjelovanje u NATJECANJU

Da bi sudjelovao na NATJECANJU i primio nagradu, SUDIONIK (ci) moraju dostaviti sljedeće osobne podatke: ime, e-adresu, telefonski broj, zemlju, fotografije s kojima sudjeluju i tekst.
Nema prava na registraciju.
HENKEL će prikupiti i koristiti podatke koje je dostavio SUDIONIK (ci) kao dio potrebnog postupka za osiguravanje nagrade, provođenje NATJECANJA i za pozivanje SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE.
HENKEL neće prosljeđivati podatke SUDIONIKA bilo kojoj trećoj strani, osim za raspodjelu nagrada, provođenje NATJECANJA i poziv Sudionika na sljedeće NATJECANJE.
Ime, adresa e-pošte, telefonski broj, država, fotografije i tekst SUDIONIKA bit će proslijeđeni AGENCIJI u ime HENKEL-a radi usporedbe i ažuriranja podataka za kontakt. AGENCIJA za upravljanje podacima o kontaktima dio je legitimnog interesa HENKEL-a za outsourcing korporativnih procesa.
Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke s obrazloženjem da je obrada potrebna za provođenje NATJECANJA i osiguranje nagrade. Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelji se na pravnom interesu HENKEL-a da pozove SUDIONIKE na sljedeće NATJECANJE.
Osobni podaci koristit će se samo za NATJECANJE, za dostavu nagrade i za poziv SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE. HENKEL će podatke pohranjivati 12 (dvanaest) mjeseci od završetka NATJECANJA ili onoliko koliko je potrebno u slučaju da se primjenjuje bilo koja zakonska obveza zadržavanja, mogu se izvršiti zakonski zahtjevi ili drugi opravdani interes koji opravdava pohranu osobnih podataka.
Sve daljnje informacije o tome kako HENKEL obrađuje osobne podatke mogu se naći u Izjavi o zaštiti podataka.
SUDIONIK u bilo kojem trenutku može ostvariti pravo na pristup svojim podacima. Uz to, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi, SUDIONIK može tražiti sljedeća prava:

  • Pravo na ispravak
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
  • Pravo na prijenos podataka

Pravo na prigovor SUDIONIKA
U slučaju obrade aktivnosti koje uključuju vaše osobne podatke koje se provode na temelju legitimnog interesa HENKEL-a, imate pravo prigovoriti protiv takve obrade vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme iz razloga koji proizlaze iz vaše specifične situacije. HENKEL će zaustaviti tu obradu, osim ako HENKEL ne dokaže važne razloge za obradu koji zaslužuju zaštitu koja premašuje vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za potvrđivanje, izvršavanje ili obranu od pravnih zahtjeva.
U tim slučajevima ili ako SUDIONIK ima bilo kakvih drugih pitanja ili želja u vezi s njegovim osobnim podacima, pošaljite e-poštu ili pismo uredu za zaštitu podataka HENKEL-a: Anita Pejić Ilišević, Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, anita.pejic.ilisevic@henkel.com.
I. Uvjeti i odredbe

1. Općenito

U razdoblju od 1. veljače 2021. do 29. kolovoza 2021. godine, Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (divizija Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Beč, Austrija (u nastavku teksta “HENKEL”) zajedno s agencijom 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Beč, Austrija (u nastavku teksta “AGENCIJA”, zajedno s Henkelom “ORGANIZATORI) organiziraju “OSIS Made to Create natjecanje” (u nastavku teksta “NATJECANJE”).

2. Pravo sudjelovanja

Sudionici moraju biti fizičke osobe, punoljetne prema lokalnom zakonu, koje rade u Hrvatskoj kao profesionalni frizeri najmanje tri (3) godine (u nastavku teksta “SUDIONICI”).
SUDIONIK je jedna osoba, timski rad nije dozvoljen. SUDIONICI ne trebaju biti vlasnici salona. U slučaju da su zaposlenici nekog salona, moraju potvrditi da imaju pristanak vlasnika salona u vezi sudjelovanja u NATJECANJU. Svaki SUDIONIK može sudjelovati samo u svoje ime. Da bi sudjelovali u NATJECANJU, svi dostavljeni osobni podaci moraju biti valjani i istiniti.
Ne postoji ograničenje broja prijava frizera po salonu. Sudjelovanje je besplatno; svaki SUDIONIK mora dokazati da je kupio Henkelovu OSIS akciju tako da uz prijavu priloži račun.
Zaposlenici i suradnici ORGANIZATORA su isključeni iz sudjelovanja u NATJECANJU. Sudjelovanje u NATJECANJU je moguće samo pod navedenim uvjetima. Sudjelovanjem u NATJECANJU, SUDIONICI pristaju na navedene Uvjete i odredbe.

3. Određivanje pobjednika

HENKEL će provesti natjecanje između SUDIONIKA iz zemalja Centralne i istočne Europe. SUDIONICI će postavljati fotografije frizura na web mjesto NATJECANJA.
Prijavljene fotografije će ocjenjivati stručni žiri. HENKEL će odabrati dva (2) člana žirija po državi. To će biti dobro poznati frizeri/stilisti u navedenim zemljama. Njihova će imena biti objavljena prije nego NATJECANJE počne. Kod ocjenjivanja fotografija, članovi žirija neće znati imena SUDIONIKA i neće moći glasovati za sudionike vlastite zemlje.

4. Tijek natjecanja

SUDIONICI moraju kupiti OSIS akciju, registrirati se na web stranici NATJECANJA i kreirati frizuru na modelu koristeći OSIS proizvode. Moraju se prijaviti tri (3) fotografije modela iz različitih kutova I prijaviti se za jednu od tri kategorija. Zajedno s tim fotografijama mora se prijaviti i jedna (1) “prije slika” modela. Fotografije mogu biti crno-bijele, u boji ili kombinacija jednog i drugog.
Za sudjelovanje u različitim kategorijama, potrebno je koristiti različite modele i frizure. Postoje tri (3) kategorije: “Boja”, “Žene” i “Avangarda”.
Sve prijavljene fotografije, osim “Avangarde”, moraju biti komercijalne, nosive i reflektirati trenutne trendove. Smije se koristiti pomoć profesionalnih fotografa i vizažista. Fotografije ne trebaju pokazivati glavu i ramena, ali fokus mora biti na kosi, osobito što se tiče poze i osvjetljenja. Fotografije trebaju demonstrirati trendi i komercijalne stilove s naglaskom na trendove i inovacije.

Fotografije za kategoriju “Avangarda” trebaju demonstrirati progresivne frizure, a naglasak mora biti na trendovima I inovacijama. Prijave u kategoriji “Avangarda” smiju sadržavati umetke za kreiranje frizura. Avangardna kategorija se podrazumijeva kao umjetnička kategorija.

Rezolucija fotografija mora biti minimalno deset (10) megapiskela, 300dpi, a veličina datoteke maksimalno 5 megabajta. Uređivanje fotografija u photoshopu nije dozvoljeno i kao posljedicu će imati diskvalifikaciju. Objavljene fotografije moraju biti anonimne (bez otkrivanja frizera, salona I slično) u fokusu mora biti model.

Poštivanje gore navedenih zahtjeva je odgovornost sudionika. Stoga fotografije koje nisu u skladu s pravilima neće biti dio natjecanja. HENKEL nije dužan upozoriti sudionike o nepravilnostima prije diskvalifikacije.
Stranica natjecanja je www.osismadetocreate.com; kako bi se ostvarilo pravo na sudjelovanje, trebaju se popuniti svi podaci na naslovnoj stranici, prihvatiti Uvjeti i odredbe i Izjava o suglasnosti i objaviti fotografije kako je i opisano do 29. kolovoza 2021.

5. Nagrade

Budući da u svakoj državi postoje tri (3) kategorije, postojat će maksimalno tri (3) pobjednika po državi. Lokalni pobjednici će biti pozvani na regionalno natjecanje na trošak HENKELA ili distributera.

Regionalno natjecanje se planira za svibanj 2022. Ako lokalni pobjednik nije slobodan u to vrijeme, njega/nju neće zamijeniti netko drugi. On/ona neće dobiti financijsku naknadu zbog nemogućnosti sudjelovanja.
Na regionalnom natjecanju finalne (regionalne) pobjednike, od svih lokalnih pobjednika, bira internacionalan žiri. Pobjednici će osvojiti trofej i internacionalan trening.

6. Odgovornost i prijenos prava

Sudjelovanjem i objavljivanjem fotografija (dalje u tekstu “PRIJAVA”), sudionici potvrđuju da su inicijatori PRIJAVE, da imaju sva prava za objavljivanjem PRIJAVE i da PRIJAVA ne sadrži nikakva prava treće osobe kao I da ne krši prava trećih strana. SUDIONICI mogu biti odgovorni, ako njihova PRIJAVA krši zakone koji se odnose na prava trećih osoba.
Ako su osobe, osim SUDIONIKA, uključene u pripremu i razvijanje PRIJAVE, SUDIONICI moraju imati njihov pristanak za prijavu i moguće povlastice koje mogu rezultirati PRIJAVOM. Isto vrijedi i za slučaj da je trećoj strani odobreno pravo na podnesenu PRIJAVU.
Ako se osobe mogu prepoznati na prijavljenim fotografijama, SUDIONICI moraju imati njihovu dozvolu za prijavu i objavu prije same prijave.
SUDIONIK osigurava HENKELU ekskluzivnost, prenosivost (povezanim tvrtkama i/ili lokalnim distributerima HENKEL-a), pod-licenciranje, pravo bez naknade, neograničeno vremenom i lokacijom za korištenje, iskorištavanje i reproduciranje fotografija na svim medijima (npr. društveni, online I printani mediji) u svrhu oglašavanja.
SUDIONIK na to pristaje objavljivanjem fotografija.

HENKEL ne prihvaća odgovornost za prijave izgubljene tehničkom greškom. Dokaz o ulasku nije automatski dokaz o primitku. Dodjelom nagrade, HENKEL je oslobođen svih daljnjih obveza.

HENKEL je odgovoran samo za štetu koja je nastala u vezi s novim NATJECANJEM, bilo da je nastala namjerno ili grubom nepažnjom.

HENKEL ne odgovara za štetu nastalu greškama, kašnjenjima ili prekidima u prijenosu, greškama u tehničkim objektima i servisu, netočnim sadržajem, gubitkom ili brisanjem podataka, virusima ili bilo čim drugim što može nastati u sudjelovanju u natjecanju.
Ne postoji odgovornost za pojedince isključene u skladu sa stavkom 8.

7. Povreda uvjeta sudjelovanja

HENKEL zadržava pravo isključivanja SUDIONIKA iz NATJECANJA u slučaju povrede Uvjeta i odredbi ili namjernog ili nenamjernog pogrešnog predstavljanja.
SUDIONICI koji koriste nedozvoljene alate ili na neki drugi način steknu prednosti manipulacijom će također biti isključeni.
SUDIONIK je svjestan da HENKEL neće tolerirati sadržaj koji nije povezan s NATJECANJEM i da će uvredljiv sadržaj, koji krši pravila pristojnosti, biti trenutno izbrisan. To uključuje sadržaj koji je nepristojan, pornografski, prijeteći, potične nasilje, diskriminaciju, rasizam, koji je uvredljiv, ponižavajući, oglašavajući, obmanjujući ili protuzakonit, kao i sadržaj koji krši prava trećih strana (uključujući autorska i osobna prava).

8. Prestanak

HENKEL zadržava pravo otkazivanja ili prekidanja NATJECANJA u bilo kojem trenutku bez najave. Ovo se odnosi osobito, ali ne isključivo, za slučajeve u kojima zbog tehničkih razloga – na primjer zbog infekcije sustava virusom, manipulacije pogreškama hardware-a ili software-a ili iz legalnih razloga – zbog kojih je otežano ili nemoguće provođenje natjecanja. U tom slučaju, SUDIONICI neće imati pravo na nikakva potraživanja od HENKEL-a. Otkazivanje uzrokovano SUDIONICIMA daje pravo HENKEL-u da potražuje naknadu.

9. Promjene

HENKEL zadržava pravo promjene ili nadopune ovih Uvjeta i odredbi u bilo koje vrijeme bez obrazloženja, sve dokle je to potrebno u interesu jednostavne i sigurne provedbe natjecanja, sprečavanja zlouporabe ili iz drugih razloga.

10. Razno

Novčana isplata nagrada nije moguća. Ovi Uvjeti i odredbe i cijeli pravni odnos između SUDIONIKA i HENKELA su pod nadležnošću austrijskih zakona. Ukoliko bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi postane nevažeća, takva nevaljanost neće utjecati na ukupnu valjanost ovih Uvjeta i odredbi. HENKEL može bilo kad promijeniti ove Uvjete i odredbe bez posebne obavijesti.
Za sva pitanja u vezi NATJECANJA, možete kontaktirati:
Za lokalno NATJECANJE: anamaria.a.relja@henkel.com
Za regionalno NATJECANJE: johann.steyrer@henkel.com


II. Ugovor o zaštiti podataka
za sudjelovanje u NATJECANJU

Da bi sudjelovao na NATJECANJU i primio nagradu, SUDIONIK (ci) moraju dostaviti sljedeće osobne podatke: ime, e-adresu, telefonski broj, zemlju, fotografije s kojima sudjeluju i tekst.
Nema prava na registraciju.
HENKEL će prikupiti i koristiti podatke koje je dostavio SUDIONIK (ci) kao dio potrebnog postupka za osiguravanje nagrade, provođenje NATJECANJA i za pozivanje SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE.
HENKEL neće prosljeđivati podatke SUDIONIKA bilo kojoj trećoj strani, osim za raspodjelu nagrada, provođenje NATJECANJA i poziv Sudionika na sljedeće NATJECANJE.
Ime, adresa e-pošte, telefonski broj, država, fotografije i tekst SUDIONIKA bit će proslijeđeni AGENCIJI u ime HENKEL-a radi usporedbe i ažuriranja podataka za kontakt. AGENCIJA za upravljanje podacima o kontaktima dio je legitimnog interesa HENKEL-a za outsourcing korporativnih procesa.
Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke s obrazloženjem da je obrada potrebna za provođenje NATJECANJA i osiguranje nagrade. Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelji se na pravnom interesu HENKEL-a da pozove SUDIONIKE na sljedeće NATJECANJE.
Osobni podaci koristit će se samo za NATJECANJE, za dostavu nagrade i za poziv SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE. HENKEL će podatke pohranjivati 12 (dvanaest) mjeseci od završetka NATJECANJA ili onoliko koliko je potrebno u slučaju da se primjenjuje bilo koja zakonska obveza zadržavanja, mogu se izvršiti zakonski zahtjevi ili drugi opravdani interes koji opravdava pohranu osobnih podataka.
Sve daljnje informacije o tome kako HENKEL obrađuje osobne podatke mogu se naći u Izjavi o zaštiti podataka.
SUDIONIK u bilo kojem trenutku može ostvariti pravo na pristup svojim podacima. Uz to, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi, SUDIONIK može tražiti sljedeća prava:

  • Pravo na ispravak
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
  • Pravo na prijenos podataka

Pravo na prigovor SUDIONIKA
U slučaju obrade aktivnosti koje uključuju vaše osobne podatke koje se provode na temelju legitimnog interesa HENKEL-a, imate pravo prigovoriti protiv takve obrade vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme iz razloga koji proizlaze iz vaše specifične situacije. HENKEL će zaustaviti tu obradu, osim ako HENKEL ne dokaže važne razloge za obradu koji zaslužuju zaštitu koja premašuje vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za potvrđivanje, izvršavanje ili obranu od pravnih zahtjeva.
U tim slučajevima ili ako SUDIONIK ima bilo kakvih drugih pitanja ili želja u vezi s njegovim osobnim podacima, pošaljite e-poštu ili pismo uredu za zaštitu podataka HENKEL-a: Anita Pejić Ilišević, Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, anita.pejic.ilisevic@henkel.com.