I. Uvjeti i odredbe

1. Općenito

U razdoblju od 1. februara 2021. do 29. avgusta 2021, Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (divizija Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Beč, Austrija (u nastavku teksta “HENKEL”) zajedno s agencijom 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Beč, Austrija (u nastavku teksta “AGENCIJA”, zajedno s Henkelom “ORGANIZATORI) organiziraju “OSIS Made to Create natjecanje” (u nastavku teksta “NATJECANJE”).

2. Pravo sudjelovanja

Sudionici moraju biti fizičke osobe, punoljetne prema lokalnom zakonu, koje rade u Bosni i Hercegovini kao profesionalni frizeri najmanje tri (3) godine (u nastavku teksta “SUDIONICI”).
SUDIONIK je jedna osoba, timski rad nije dozvoljen. SUDIONICI ne trebaju biti vlasnici salona. U slučaju da su zaposlenici nekog salona, moraju potvrditi da imaju pristanak vlasnika salona u vezi sudjelovanja u NATJECANJU. Svaki SUDIONIK može sudjelovati isključivo u svoje ime. Da bi ste mogli sudjelovati u NATJECANJU, svi prijavljeni osobni podaci moraju biti valjani i spravni.
Ne postoji ograničenje broja prijava frizera po salonu. Sudjelovanje je besplatno; svaki SUDIONIK mora dokazati da je kupio Henkelovu OSIS akciju tako da uz prijavu priloži račun.
Zaposlenici i suradnici ORGANIZATORA su isključeni iz sudjelovanja u NATJECANJU. Sudjelovanje u NATJECANJU je moguće samo pod navedenim uvjetima. Sudjelovanjem u NATJECANJU, SUDIONICI pristaju na navedene Uvjete i odredbe.

3. Određivanje pobjednika

HENKEL će provoditi natjecanje među SUDIONICIMA u regiji centralno istočne Europe . SUDIONICI će objaviti fotografije frizura na web stranici natjecanja.
Prijavljene fotografije će ocjenjivati stručni žiri. HENKEL će odabrati dva (2) člana žirija po državi. To će biti dobro poznati frizeri/stilisti u navedenim zemljama. Njihova će imena biti objavljena prije nego natjecanje počne. Kod ocjenjivanja fotografija, članovi žirija neće znati imena SUDIONIKA i neće moći glasovati za sudionike vlastite zemlje.

4. Tijek natjecanja

SUDIONICI moraju kupiti OSIS paket, registrirati se na web stranici natjecanja i kreirati frizuru na modelu koristeći OSIS proizvode. Moraju se prijaviti tri (3) fotografije modela iz različitih kutova. Zajedno s tim fotografijama mora se prijaviti i jedna (1) “prije slika” modela. Fotografije mogu biti crno-bijele, u boji ili kombinacija jednog i drugog.
Za sudjelovanje u različitim kategorijama, potrebno je koristiti različite modele i frizure. Postoje tri (3) kategorije: “Boja”, “Žene” i “Avangarda”.
Sve prijavljene fotografije, osim “Avangarde”, moraju biti komercijalne, nosive i reflektirati trenutne trendove. Smije se koristiti pomoć profesionalnih fotografa i vizažista. Fotografije ne trebaju pokazivati glavu i ramena, ali fokus mora biti na kosi, osobito što se tiče poze i osvjetljenja. Fotografije trebaju demonstrirati trendi i komercijalne stilove s naglaskom na trendove i inovacije.

Fotografije za kategoriju “Avangarda” trebaju demonstrirati progresivne frizure, a naglasak mora biti na trendovima I inovacijama. Prijave u kategoriji “Avangarda” smiju sadržavati umetke za kreiranje frizura. Kategorija “Avangarda” se podrazumijeva kao umjetnička kategorija.

Rezolucija fotografija mora biti minimalno deset (10) megapiksela, 300dpi, a veličina datoteke maksimalno 5 megabajta. Uređivanje fotografija u photoshopu nije dozvoljeno i kao posljedicu će imati diskvalifikaciju. Objavljene fotografije moraju biti anonimne (bez otkrivanja frizera, salona I slično) u fokusu mora biti model.

Poštivanje gore navedenih zahtjeva je odgovornost sudionika. Stoga fotografije koje nisu u skladu s pravilima neće biti dio natjecanja. HENKEL nije dužan upozoriti sudionike o nepravilnostima prije diskvalifikacije.
Stranica natjecanja je www.osismadetocreate.com; kako bi se ostvarilo pravo na sudjelovanje, trebaju se popuniti svi podaci na naslovnoj stranici, prihvatiti Uvjeti i odredbe i Izjava o suglasnosti i objaviti fotografije kako je i opisano do 29. avgusta 2021.

5. Nagrade

Budući da u svakoj državi postoje tri (3) kategorije, postojat će maksimalno tri (3) pobjednika po državi. Lokalni pobjednici će biti pozvani na regionalno natjecanje na trošak HENKELA ili distributera. Regionalno natjecanje planirano je za svibanj 2022.
Ako lokalni pobjednik nije slobodan u to vrijeme, njega/nju neće zamijeniti netko drugi. On/ona neće dobiti financijsku naknadu zbog nemogućnosti sudjelovanja.
Na regionalnom natjecanju finalne (regionalne) pobjednike, od svih lokalnih pobjednika, bira internacionalan žiri. Pobjednici će osvojiti trofej i internacionalan trening.

6. Odgovornost i prijenos prava

Sudjelovanjem i objavljivanjem fotografija (dalje u tekstu “PRIJAVA”), sudionici potvrđuju da su inicijatori PRIJAVE, da imaju sva prava za objavljivanjem PRIJAVE i da PRIJAVA ne sadrži nikakva prava treće osobe kao i da ne krši prava trećih strana. SUDIONICI mogu biti odgovorni, ako njihova PRIJAVA krši zakone koji se odnose na prava trećih osoba.
Ako su osobe, osim SUDIONIKA, uključene u pripremu i razvijanje PRIJAVE, SUDIONICI moraju imati njihov pristanak za prijavu i moguće povlastice koje mogu rezultirati PRIJAVOM. Isto vrijedi i za slučaj da je trećoj strani odobreno pravo na podnesenu PRIJAVU.
Ako se osobe mogu prepoznati na prijavljenim fotografijama, SUDIONICI moraju imati njihovu dozvolu za prijavu i objavu prije same prijave.
SUDIONIK osigurava HENKELU ekskluzivnost, prenosivost (povezanim tvrtkama i/ili lokalnim distributerima HENKEL-a), pod-licenciranje, pravo bez naknade, neograničeno vremenom i lokacijom za korištenje, iskorištavanje i reproduciranje fotografija na svim medijima (npr. društveni, online I printani mediji) u svrhu oglašavanja.

SUDIONIK na to pristaje objavljivanjem fotografija.

HENKEL ne prihvaća odgovornost za izgubljene prijave zbog tehničkih pogrešaka. Dokaz o samoj prijavi nije automatska potvrda prijave. Dodjelom nagrade Henkel se oslobađa svih daljnih obveza.

HENKEL je odgovoran samo za štetu koja je nastala u vezi s novim NATJECANJEM, bilo da je nastala namjerno ili grubom nepažnjom.

HENKEL nije odgovoran za štetu nastalu zbog grešaka, kašnjenja ili prekida u prijenosu, pogrešaka uzrokovanim tehničkim uslugama, netočnih sadržaja, gubitka ili brisanja podataka, virusa ili bilo čega drugoga što može nastati tokom sudjelovanja u natjecanju.

Ne postoji odgovornost za pojedince, isključeni u skladu sa stavkom 8.

7. Povreda uvjeta sudjelovanja

HENKEL zadržava pravo isključivanja SUDIONIKA iz NATJECANJA u slučaju povrede Uvjeta i odredbi ili namjernog ili nenamjernog pogrešnog predstavljanja.
SUDIONICI koji koriste nedozvoljene alate ili na neki drugi način steknu prednosti manipulacijom će također biti isključeni.
SUDIONIK je svjestan da HENKEL neće tolerirati sadržaj koji nije povezan s NATJECANJEM i da će uvredljiv sadržaj, koji krši pravila pristojnosti, biti trenutno izbrisan. To uključuje sadržaj koji je nepristojan, pornografski, prijeteći, potiče na nasilje, diskriminaciju, rasizam, koji je uvredljiv, ponižavajući, oglašavajući, obmanjujući ili protuzakonit, kao i sadržaj koji krši prava trećih strana (uključujući autorska i osobna prava).

8. Prestanak

HENKEL zadržava pravo otkazivanja ili prekidanja NATJECANJA u bilo kojem trenutku bez najave. Ovo se odnosi osobito, ali ne isključivo, za slučajeve u kojima zbog tehničkih razloga – na primjer zbog infekcije sustava virusom, manipulacije pogreškama hardware-a ili software-a ili iz legalnih razloga – zbog kojih je otežano ili nemoguće provođenje natjecanja. U tom slučaju, SUDIONICI neće imati pravo na nikakva potraživanja od HENKEL-a. Otkazivanje uzrokovano SUDIONICIMA daje pravo HENKEL-u da potražuje naknadu.

9. Promjene

HENKEL zadržava pravo na promjene ili nadopune ovih Uvjeta i odredbi u bilo koje vrijeme bez obrazloženja, sve dokle je to potrebno u interesu jednostavne i sigurne provedbe natjecanja, sprečavanja zlouporabe ili iz drugih razloga.

10. Razno

Novčana isplata nagrada nije moguća. Ovi Uvjeti i odredbe i cijeli pravni odnos između SUDIONIKA i HENKELA su pod nadležnošću Austrijskih zakona. Ukoliko bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi postane nevažeća, takva nevaljanost neće utjecati na ukupnu valjanost ovih Uvjeta i odredbi. HENKEL može bilo kad promijeniti ove Uvjete i odredbe bez posebne obavijesti.
Za sva pitanja u vezi NATJECANJA, možete kontaktirati:
Za lokalno NATJECANJE: ilija.buha@ovnak.com
Za regionalno NATJECANJE: johann.steyrer@henkel.com


II. Ugovor o zaštiti podataka
za sudjelovanje u NATJECANJU

Da bi ste mogli sudjelovati u NATJECANJU i osvojiti nagradu, SUDIONICI moraju dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, broj mobitela, državu, prijavne slike i tekst.
Nema prava na registraciju.
HENKEL će prikupljati i koristiti podatke koje su SUDIONICI pružili kao dio potrebnog postupka osiguravanja nagrade, provođenje NATJECANJA i pozivanja SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE.
HENKEL neće proslijediti podatke SUDIONIKA bilo kojoj trećoj strani osim za dodjelu nagrade, za provođenje NATJECANJA i za poziv SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE.
Ime i prezime, e-mail adresa, broj mobitela, država, fotografije i tekst od SUDIONIKA biti će proslijeđene AGENCIJI u ime HENKEL-a za potrebe usporedba i ažuriranja podataka. Upravljanje podacima kontaktima od strane AGENCIJE dio je legitimnog interesa HENKELA-a za vanjske korporativne procese.
Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te mjere na osnovu toga što je obrada potrebna za provođenje NATJECANJA i pružanja nagrade. Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelji se na pravnom interesu HENKEL-a da pozove SUDIONIKE na sljedeće NATJECANJE.
Osobni podaci će biti korišteni isključivo samo za NATJECANJE, za predaju nagrade i za poziv SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE. HENKEL će zadržati podatke 12 (dvanaest) mjeseci od završetka NATJECANJA ili onoliko dugo koliko je potrebno u slučaju primjene bilo kakve zakonske obveze zadržavanja, pravnih zahtjeva ili bilo kojeg drugog legitimnog interesa koji opravdava pohranu osobnih podataka.
Sve daljne informacije o načinu na koji HENKEL obrađuje osobne podatke mogu se naći u Izjavi o zaštiti podataka.
U bilo kojem trenutku, SUDIONIK ima pravo pristupa svojim podacima. Uz to, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi, SUDIONIK može ostavriti sljedeća prava:

  • Pravo na ispravljanje
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
  • Pravo na prenosivost podataka

Pravo na prigovor SUDIONIKA
U slučaju aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka koje se provode na temelju legitimnog interesa HENKEL-a, imate pravo prigovoriti takvoj obradi Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše specifične situacije. HENKEL će zaustaviti tu obradu osim ako HENKEL ne dokaže važne razloge za obradu koji zaslužuju zaštitu koja nadmašuje Vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za potvrdu, korištenje ili obranu od pravnih zahtjeva.
U tim slučajevima ili ako sudionik ima bilo kakvih pitanja ili želja u vezi sa svojim osobnim podacima, pošaljite e-mail ili pismo uredu za zaštitu podataka tvrtke HENKEL: Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien ili dataprotection_austria@henkel.com.
I. Uvjeti i odredbe

1. Općenito

U razdoblju od 1. februara 2021. do 29. avgusta 2021, Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH (divizija Schwarzkopf Professional) Erdbergstraße 29, 1030 Beč, Austrija (u nastavku teksta “HENKEL”) zajedno s agencijom 79 Blue Elephants GmbH, Längenfeldgasse 27B, 1120 Beč, Austrija (u nastavku teksta “AGENCIJA”, zajedno s Henkelom “ORGANIZATORI) organiziraju “OSIS Made to Create natjecanje” (u nastavku teksta “NATJECANJE”).

2. Pravo sudjelovanja

Sudionici moraju biti fizičke osobe, punoljetne prema lokalnom zakonu, koje rade u Bosni i Hercegovini kao profesionalni frizeri najmanje tri (3) godine (u nastavku teksta “SUDIONICI”).
SUDIONIK je jedna osoba, timski rad nije dozvoljen. SUDIONICI ne trebaju biti vlasnici salona. U slučaju da su zaposlenici nekog salona, moraju potvrditi da imaju pristanak vlasnika salona u vezi sudjelovanja u NATJECANJU. Svaki SUDIONIK može sudjelovati isključivo u svoje ime. Da bi ste mogli sudjelovati u NATJECANJU, svi prijavljeni osobni podaci moraju biti valjani i spravni.
Ne postoji ograničenje broja prijava frizera po salonu. Sudjelovanje je besplatno; svaki SUDIONIK mora dokazati da je kupio Henkelovu OSIS akciju tako da uz prijavu priloži račun.
Zaposlenici i suradnici ORGANIZATORA su isključeni iz sudjelovanja u NATJECANJU. Sudjelovanje u NATJECANJU je moguće samo pod navedenim uvjetima. Sudjelovanjem u NATJECANJU, SUDIONICI pristaju na navedene Uvjete i odredbe.

3. Određivanje pobjednika

HENKEL će provoditi natjecanje među SUDIONICIMA u regiji centralno istočne Europe . SUDIONICI će objaviti fotografije frizura na web stranici natjecanja.
Prijavljene fotografije će ocjenjivati stručni žiri. HENKEL će odabrati dva (2) člana žirija po državi. To će biti dobro poznati frizeri/stilisti u navedenim zemljama. Njihova će imena biti objavljena prije nego natjecanje počne. Kod ocjenjivanja fotografija, članovi žirija neće znati imena SUDIONIKA i neće moći glasovati za sudionike vlastite zemlje.

4. Tijek natjecanja

SUDIONICI moraju kupiti OSIS paket, registrirati se na web stranici natjecanja i kreirati frizuru na modelu koristeći OSIS proizvode. Moraju se prijaviti tri (3) fotografije modela iz različitih kutova. Zajedno s tim fotografijama mora se prijaviti i jedna (1) “prije slika” modela. Fotografije mogu biti crno-bijele, u boji ili kombinacija jednog i drugog.
Za sudjelovanje u različitim kategorijama, potrebno je koristiti različite modele i frizure. Postoje tri (3) kategorije: “Boja”, “Žene” i “Avangarda”.
Sve prijavljene fotografije, osim “Avangarde”, moraju biti komercijalne, nosive i reflektirati trenutne trendove. Smije se koristiti pomoć profesionalnih fotografa i vizažista. Fotografije ne trebaju pokazivati glavu i ramena, ali fokus mora biti na kosi, osobito što se tiče poze i osvjetljenja. Fotografije trebaju demonstrirati trendi i komercijalne stilove s naglaskom na trendove i inovacije.

Fotografije za kategoriju “Avangarda” trebaju demonstrirati progresivne frizure, a naglasak mora biti na trendovima I inovacijama. Prijave u kategoriji “Avangarda” smiju sadržavati umetke za kreiranje frizura. Kategorija “Avangarda” se podrazumijeva kao umjetnička kategorija.

Rezolucija fotografija mora biti minimalno deset (10) megapiksela, 300dpi, a veličina datoteke maksimalno 5 megabajta. Uređivanje fotografija u photoshopu nije dozvoljeno i kao posljedicu će imati diskvalifikaciju. Objavljene fotografije moraju biti anonimne (bez otkrivanja frizera, salona I slično) u fokusu mora biti model.

Poštivanje gore navedenih zahtjeva je odgovornost sudionika. Stoga fotografije koje nisu u skladu s pravilima neće biti dio natjecanja. HENKEL nije dužan upozoriti sudionike o nepravilnostima prije diskvalifikacije.
Stranica natjecanja je www.osismadetocreate.com; kako bi se ostvarilo pravo na sudjelovanje, trebaju se popuniti svi podaci na naslovnoj stranici, prihvatiti Uvjeti i odredbe i Izjava o suglasnosti i objaviti fotografije kako je i opisano do 29. avgusta 2021.

5. Nagrade

Budući da u svakoj državi postoje tri (3) kategorije, postojat će maksimalno tri (3) pobjednika po državi. Lokalni pobjednici će biti pozvani na regionalno natjecanje na trošak HENKELA ili distributera. Regionalno natjecanje planirano je za svibanj 2022.
Ako lokalni pobjednik nije slobodan u to vrijeme, njega/nju neće zamijeniti netko drugi. On/ona neće dobiti financijsku naknadu zbog nemogućnosti sudjelovanja.
Na regionalnom natjecanju finalne (regionalne) pobjednike, od svih lokalnih pobjednika, bira internacionalan žiri. Pobjednici će osvojiti trofej i internacionalan trening.

6. Odgovornost i prijenos prava

Sudjelovanjem i objavljivanjem fotografija (dalje u tekstu “PRIJAVA”), sudionici potvrđuju da su inicijatori PRIJAVE, da imaju sva prava za objavljivanjem PRIJAVE i da PRIJAVA ne sadrži nikakva prava treće osobe kao i da ne krši prava trećih strana. SUDIONICI mogu biti odgovorni, ako njihova PRIJAVA krši zakone koji se odnose na prava trećih osoba.
Ako su osobe, osim SUDIONIKA, uključene u pripremu i razvijanje PRIJAVE, SUDIONICI moraju imati njihov pristanak za prijavu i moguće povlastice koje mogu rezultirati PRIJAVOM. Isto vrijedi i za slučaj da je trećoj strani odobreno pravo na podnesenu PRIJAVU.
Ako se osobe mogu prepoznati na prijavljenim fotografijama, SUDIONICI moraju imati njihovu dozvolu za prijavu i objavu prije same prijave.
SUDIONIK osigurava HENKELU ekskluzivnost, prenosivost (povezanim tvrtkama i/ili lokalnim distributerima HENKEL-a), pod-licenciranje, pravo bez naknade, neograničeno vremenom i lokacijom za korištenje, iskorištavanje i reproduciranje fotografija na svim medijima (npr. društveni, online I printani mediji) u svrhu oglašavanja.

SUDIONIK na to pristaje objavljivanjem fotografija.

HENKEL ne prihvaća odgovornost za izgubljene prijave zbog tehničkih pogrešaka. Dokaz o samoj prijavi nije automatska potvrda prijave. Dodjelom nagrade Henkel se oslobađa svih daljnih obveza.

HENKEL je odgovoran samo za štetu koja je nastala u vezi s novim NATJECANJEM, bilo da je nastala namjerno ili grubom nepažnjom.

HENKEL nije odgovoran za štetu nastalu zbog grešaka, kašnjenja ili prekida u prijenosu, pogrešaka uzrokovanim tehničkim uslugama, netočnih sadržaja, gubitka ili brisanja podataka, virusa ili bilo čega drugoga što može nastati tokom sudjelovanja u natjecanju.

Ne postoji odgovornost za pojedince, isključeni u skladu sa stavkom 8.

7. Povreda uvjeta sudjelovanja

HENKEL zadržava pravo isključivanja SUDIONIKA iz NATJECANJA u slučaju povrede Uvjeta i odredbi ili namjernog ili nenamjernog pogrešnog predstavljanja.
SUDIONICI koji koriste nedozvoljene alate ili na neki drugi način steknu prednosti manipulacijom će također biti isključeni.
SUDIONIK je svjestan da HENKEL neće tolerirati sadržaj koji nije povezan s NATJECANJEM i da će uvredljiv sadržaj, koji krši pravila pristojnosti, biti trenutno izbrisan. To uključuje sadržaj koji je nepristojan, pornografski, prijeteći, potiče na nasilje, diskriminaciju, rasizam, koji je uvredljiv, ponižavajući, oglašavajući, obmanjujući ili protuzakonit, kao i sadržaj koji krši prava trećih strana (uključujući autorska i osobna prava).

8. Prestanak

HENKEL zadržava pravo otkazivanja ili prekidanja NATJECANJA u bilo kojem trenutku bez najave. Ovo se odnosi osobito, ali ne isključivo, za slučajeve u kojima zbog tehničkih razloga – na primjer zbog infekcije sustava virusom, manipulacije pogreškama hardware-a ili software-a ili iz legalnih razloga – zbog kojih je otežano ili nemoguće provođenje natjecanja. U tom slučaju, SUDIONICI neće imati pravo na nikakva potraživanja od HENKEL-a. Otkazivanje uzrokovano SUDIONICIMA daje pravo HENKEL-u da potražuje naknadu.

9. Promjene

HENKEL zadržava pravo na promjene ili nadopune ovih Uvjeta i odredbi u bilo koje vrijeme bez obrazloženja, sve dokle je to potrebno u interesu jednostavne i sigurne provedbe natjecanja, sprečavanja zlouporabe ili iz drugih razloga.

10. Razno

Novčana isplata nagrada nije moguća. Ovi Uvjeti i odredbe i cijeli pravni odnos između SUDIONIKA i HENKELA su pod nadležnošću Austrijskih zakona. Ukoliko bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi postane nevažeća, takva nevaljanost neće utjecati na ukupnu valjanost ovih Uvjeta i odredbi. HENKEL može bilo kad promijeniti ove Uvjete i odredbe bez posebne obavijesti.
Za sva pitanja u vezi NATJECANJA, možete kontaktirati:
Za lokalno NATJECANJE: ilija.buha@ovnak.com
Za regionalno NATJECANJE: johann.steyrer@henkel.com


II. Ugovor o zaštiti podataka
za sudjelovanje u NATJECANJU

Da bi ste mogli sudjelovati u NATJECANJU i osvojiti nagradu, SUDIONICI moraju dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, broj mobitela, državu, prijavne slike i tekst.
Nema prava na registraciju.
HENKEL će prikupljati i koristiti podatke koje su SUDIONICI pružili kao dio potrebnog postupka osiguravanja nagrade, provođenje NATJECANJA i pozivanja SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE.
HENKEL neće proslijediti podatke SUDIONIKA bilo kojoj trećoj strani osim za dodjelu nagrade, za provođenje NATJECANJA i za poziv SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE.
Ime i prezime, e-mail adresa, broj mobitela, država, fotografije i tekst od SUDIONIKA biti će proslijeđene AGENCIJI u ime HENKEL-a za potrebe usporedba i ažuriranja podataka. Upravljanje podacima kontaktima od strane AGENCIJE dio je legitimnog interesa HENKELA-a za vanjske korporativne procese.
Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te mjere na osnovu toga što je obrada potrebna za provođenje NATJECANJA i pružanja nagrade. Obrada i upotreba podataka SUDIONIKA temelji se na pravnom interesu HENKEL-a da pozove SUDIONIKE na sljedeće NATJECANJE.
Osobni podaci će biti korišteni isključivo samo za NATJECANJE, za predaju nagrade i za poziv SUDIONIKA na sljedeće NATJECANJE. HENKEL će zadržati podatke 12 (dvanaest) mjeseci od završetka NATJECANJA ili onoliko dugo koliko je potrebno u slučaju primjene bilo kakve zakonske obveze zadržavanja, pravnih zahtjeva ili bilo kojeg drugog legitimnog interesa koji opravdava pohranu osobnih podataka.
Sve daljne informacije o načinu na koji HENKEL obrađuje osobne podatke mogu se naći u Izjavi o zaštiti podataka.
U bilo kojem trenutku, SUDIONIK ima pravo pristupa svojim podacima. Uz to, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi, SUDIONIK može ostavriti sljedeća prava:

  • Pravo na ispravljanje
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
  • Pravo na prenosivost podataka

Pravo na prigovor SUDIONIKA
U slučaju aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka koje se provode na temelju legitimnog interesa HENKEL-a, imate pravo prigovoriti takvoj obradi Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše specifične situacije. HENKEL će zaustaviti tu obradu osim ako HENKEL ne dokaže važne razloge za obradu koji zaslužuju zaštitu koja nadmašuje Vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za potvrdu, korištenje ili obranu od pravnih zahtjeva.
U tim slučajevima ili ako sudionik ima bilo kakvih pitanja ili želja u vezi sa svojim osobnim podacima, pošaljite e-mail ili pismo uredu za zaštitu podataka tvrtke HENKEL: Henkel Central Eastern Europe GmbH, zH. Compliance, Erdbergstraße 29, A-1030 Wien ili dataprotection_austria@henkel.com.